Kurul Üyeleri

Hasan ALİCİK


Başkan

İsmail BALCI


Üye

Av. Özgü Özyiğit


Üye

Yrd. Doç. Dr. Can AZER


Üye

Sav. Ergin Atıcı


Üye