Genel Raporlar

Her İdare, bir önceki yıla ait olmak üzere;

Kendisine yapılan bilgi edinme baş vurularının sayısını;

 

Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını;

 

Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistiki bilgileri;

 

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını;

 

Baş vurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen baş vuru sayısı ile bunların sonuçlarını gösteren bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna elektronik ortamda gönderir. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, raporlarını,bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları Bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu İdarelerin raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Cumhuriyet Meclisine gönderir. Bu raporlar, takip eden iki ay içinde Cumhuriyet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.